Přihlášení Správce 24

Zapomněl jsem heslo

Bytová družstva

Zápis ze schůze družstva

Jednoznačný obsah zápisu z členské schůze družstva není určen žádným právním předpisem. Dle našich zkušeností je vhodné, aby zápis obsahoval alespoň krátký popis všech řešených záležitostí, námitek a dotazů jednotlivých účastníků schůze, včetně závěrečného stanoviska. Vyhotovením zápisu neplníte…

Zobrazit detail

Účetnictví bytových družstev

Z prvního pohledu se účetnictví bytových družstev může zdát stejné jako „standardní podvojné účetnictví“ běžné korporace, protože se účtuje také dle vyhlášky 500/2002 Sb. Účetnictví bytových družstev však přináší mnoho specifických otázek a úskalí. Například stanovení daňového základu u…

Zobrazit detail

Datová schránka družstva

Od roku 2009 má každé bytové družstvo zřízenu datovou schránku, kterou zřizuje Ministerstvo vnitra. Přístup do datové schránky je Ministerstvem udělen výhradně statutárním zástupcům, tzn. obvykle představenstvu bytového družstva, případně může představenstvo udělit přístup jakékoli jiné osobě…

Zobrazit detail

Povinnosti představenstva družstva

Členům představenstva bytového družstva zákon, resp. stanovy družstva, udělují mnoho povinností. Jednou z nich je například to, že představenstvo musí hospodařit s péčí řádného hospodáře. Pojem péče řádného hospodáře lze chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony…

Zobrazit detail

Nejčastější chyby BD

Vlastník × člen družstva Velmi často se zaměňuje pojem vlastník a člen družstva. Vlastníkem domu nebo bytu je ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. Člen družstva je ten, kdo vložil do bytového družstva členský vklad a zpravidla má právo nájemní smlouvy k…

Zobrazit detail