Přihlášení Správce 24

Zapomněl jsem heslo

Hlídání změn v Katastru nemovitostí

Už od roku 2015 nabízíme naším klientům hlídání změn v katastru nemovitostí, a to za pomocí serveru Katastr365. Díky této spolupráci všichni naši klienty mají přehled o změnách, které nastaly u jednotlivých bytových/nebytových jednotek, které jsou v naší správě.

Jedná se o doplňkovou službu zákaznického centra Správce24, která je zcela automatizovaná a informuje o případných změnách jak členy výboru, tak i vlastníky jednotek. Vlastníkovi je po zjištění změny stavu nemovitosti odeslána automaticky systémem SMS zpráva a e-mail, ve kterém jsou změny popsané.

Služba Hlídání změn v katastru nemovitostí ochrání zájmy společenství a samotných členů výboru.

Vlastníci bytových/nebytových jednotek

Vlastníci získají větší bezpečnost nemovitostí a včasné informování o změnách, které nově nastaly.  Vlastník objektu nebo jednotek tak může okamžitě zjistit, zda nedošlo k podvodnému jednání a přepisu vlastnického práva. Vlastník má také díky informacím přehled o všech změnách, které mohly v průběhu času nastat (zápis exekuce).

Výbor společenství a správce nemovitostí

Výbor společenství a správce bude mít přehled o změnách vlastnictví. Informace dorazí ve 20denní ochranné lhůtě. To znamená, že se výbor o převodu dozví dříve, než převod skutečně nastane. Informovanost o změně stavu vlastnictví pomáhá zefektivnit případné vymáhání dluhů váznoucích na převáděné jednotce.