Přihlášení Správce 24

Zapomněl jsem heslo

Jak změnit správce?

Nejste spokojeni se svým stávajícím správcem? Jednoduše přejděte k nám. Co musíte udělat?

Vypovězte stávající smlouvu o správě.

Projednejte na shromáždění vlastníků (čl. schůzi) změnu osoby správce.

Domluvte se stávajícím správcem způsob převzetí:

Pomůžeme s přejímkou výše uvedených dokladů.

Pomůžeme vám s další administrativou jako: