Přihlášení Správce 24

Zapomněl jsem heslo

Vyúčtování záloh

Ve vyúčtování záloh, které jste od nás obdrželi, jsou vyčísleny veškeré náklady za příslušné období. Výsledkem vyúčtování je přeplatek, který vám bude vyplacen způsobem uvedeným na vyúčtování, případně nedoplatek. V takovém případě máte na vyúčtování uvedenu informaci, jakým způsobem máte dluh vzniklý z vyúčtování, uhradit. Platby hradíte vždy na účet vašeho společenství, případně bytového družstva. Nikdy nehradíte platby na náš účet.

Snažíme se, aby vyúčtování trvalo co nejkratší dobu

Vyúčtování až po účetních uzávěrkách

Vyúčtování záloh můžeme vytvořit až po uzavření veškerých nákladů souvisejících s provozem vašeho domu za běžný, kalendářní rok. Protože vyúčtování záloh musí odpovídat účetním záznamům vašeho společenství vlastníků, případně bytového družstva, je možné provést vyúčtování záloh až po účetních závěrkách, které mají ze zákona termín odevzdání do 31. 3. roku následujícího. Věřte, že děláme vše pro to, aby se vám vyúčtování záloh dostalo do rukou v co nejkratším možném termínu.

Stěhujete se na novou adresu?

Z výše uvedených důvodů je vyúčtování záloh distribuováno nejdříve v dubnu následujícího roku. Pokud se tedy stěhujete na jinou adresu – prodáváte byt, převádíte členská práva apod., prosíme o strpení a aktualizaci vašich kontaktů (zasílací adresa, telefon, email apod.)