Přihlášení Správce 24

Zapomněl jsem heslo

Upomínka za neuhrazení záloh

Vystavování upomínek bývá nedílnou součástí naší příkazní smlouvy se společenstvím, případně bytovým družstvem. Za léta praxe jsme upravili systém upomínání klientů tak, abychom dosáhli co největší efektivity vymožení pohledávek.

1. upomínka

Pokud jste dostali 1. upomínku za úhradu záloh – zkontrolujte výši vaší poslední úhrady.

Nejčastějším problémem při úhradách záloh bývá neakceptování změny výše předepsaných záloh, většinou předepisujeme novou výši záloh v návaznosti na poslední vyúčtování, kdy upravujeme výši měsíčních záloh na základě vašich předpokládaných nákladů na další období.

Špatná identifikace platby

Možným problémem může být i skutečnost, že jsme vámi zaplacenou platbu nedokázali řádně identifikovat – zkontrolujte váš variabilní symbol, zda odpovídá variabilnímu symbolu na předpisu záloh, resp. na upomínce.

Všechny platby procházejí automatizovaným zpracováním bankovních výpisů a následně jsou přenášeny do softwaru pro správu pohledávek, který již vystavuje upomínky bez lidského zásahu. Může se stát, že jsme vaši platbu špatně identifikovali a systém ji poté správně nevyhodnotil. Na tuto skutečnost nás upozorněte, jinak vám systém bude vystavovat upomínky i nadále.

2. upomínka

Pokud jste dostali 2. a další upomínku za úhradu záloh, zkontrolujte i saldokonto, které zobrazuje průběh plateb a předpisů záloh vaší jednotky dle data. Pokud nedošlo k narovnání dluhu z předcházející upomínky, případně byl dluh vyrovnán, ale nebyla uhrazena záloha za poslední měsíc, systém vám vystaví upomínku.

Upomínky z vyúčtování záloh, jsou vystavovány po uplynutí data splatnosti, které bylo uvedeno na vyúčtování záloh za předchozí období. Upomínky jsou zasílány, dokud nedojde k úplné úhradě dlužné částky.

Splátkový kalendář

V případě, že nemáte momentálně na úhradu celého dluhu v termínu uvedeném na upomínce, nezoufejte. Všechny situace se dají řešit. Kontaktujte nás, abychom se domluvili na dalším postupu nebo případném sepsání splátkového kalendáře. Základem úspěšného řešení je vždy vzájemná komunikace.