Zápis ze schůze SVJ vzor

Jedním z nejčastějších omylů je užívání termínu „schůze SVJ“. Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění.

Jednoznačný obsah zápisu ze shromáždění není určen žádným právním předpisem. Dle našich zkušeností je vhodné, aby zápis obsahoval alespoň krátký popis všech řešených záležitostí, námitek a dotazů jednotlivých vlastníků, včetně závěrečného stanoviska. Vyhotovením zápisu neplníte tak pouze zákonnou povinnost, ale slouží také jako podklad pro případné budoucí rozhodnutí nebo spory. Zápis standardně podepisuje zapisovatel a předsedající.