Účetnictví bytových družstev

Z prvního pohledu se účetnictví bytových družstev může zdát stejné jako „standardní podvojné účetnictví“ běžné korporace, protože se účtuje také dle vyhlášky 500/2002 Sb. Účetnictví bytových družstev však přináší mnoho specifických otázek a úskalí.

Například stanovení daňového základu u bytových družstev předchází složité rozdělení výnosů a nákladů dle jejich druhu a daňové uznatelnosti. Není výjimkou také špatné zaúčtování čerpaných úvěrů a odpisů budovy. Obě tyto záležitosti jsou opět velmi specifické a chyby velmi těžko opravitelné v následujících letech.

Problémy s účtováním

Dalším častým problémem je účtování o dlouhodobé záloze na opravy a udržování domu (více známé jako fond oprav), kdy jsme se při převzetí nového klienta setkali například s tím, že veškeré příspěvky do tzv. fondu oprav byly účetní firmou zaúčtovány jako daňové výnosy. Tento způsob účtování stál družstvo, resp. družstevníky, bez mála 100 000 Kč za jeden jediný rok na zaplacené dani z příjmu.

Je pochopitelné, že ani členové představenstva, ani členové družstva nebo kontrolní komise nemohou být odborníky v účetnictví a daňových otázkách. Z tohoto důvodu je potřeba svěřit účetnictví bytového družstva specializované účetní firmě, která se danou problematikou běžně zabývá.