Zápis ze schůze družstva

Jednoznačný obsah zápisu z členské schůze družstva není určen žádným právním předpisem. Dle našich zkušeností je vhodné, aby zápis obsahoval alespoň krátký popis všech řešených záležitostí, námitek a dotazů jednotlivých účastníků schůze, včetně závěrečného stanoviska.

Vyhotovením zápisu neplníte tak pouze zákonnou povinnost, ale slouží také jako podklad pro případné budoucí rozhodnutí nebo spory.