Vzorové stanovy pro SVJ

Stanovy jsou spolu s prohlášením vlastníka jedním z nejdůležitějších dokumentů společenství, ve kterém je potřeba nastavit pravidla pro celkové fungování společenství. V domovním řádu a dalších vnitřních předpisech společenství je možné upravit některé drobnosti, případně zpřesnit obecnou formulaci ze stanov.

Co NOZ přinesl za změny?

Nejvýznamnější legislativní změnou ovlivňující právní vztahy ve společenství byla účinnost nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ). NOZ je účinný od 1.1.2014, nikoli od 1.1.2015, jak si mnozí myslí. NOZ stanovil pro změnu stanov maximální lhůtu 3 let ode dne účinnosti NOZ. Z tohoto důvodu měla mít všechna společenství vlastníků nejpozději do 31.12. 2016 schváleny nové stanovy ve znění odpovídajícím NOZ. Pro představu NOZ zavedl například možnost zvolit statutárního zástupce, který již nemusí být vlastníkem bytu nebo nebytové jednotky v domě.

Dále NOZ snížil limit pro schválení oprav a udržování domu, kdy namísto původních 75 % všech vlastnických podílů stačí k odsouhlasení 50 % přítomných vlastnických podílů, pokud není stanovami stanoveno jinak – tuto změnu přivítalo mnoho domů, ve kterých se kvůli neúčasti vlastníků na shromážděních nepodařilo prosadit větší investice i několik let.

I přesto, že již uplynula lhůta dle NOZ pro změnu stanov, mnohá společenství stále mají původní nezměněné stanovy. Obchodní soud začíná vyzývat tato společenství k nápravě pod hrozbou nemalé pokuty.

Vzorové stanovy

Naše společnost, ve spolupráci s advokátní kanceláří, připravila vzorové stanovy, ve kterých jsme se snažili ošetřit veškeré problémy, se kterými jsme se v průběhu naší dlouholeté praxe setkali. Tyto vzorové stanovy je možné od naší společnosti zakoupit. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

M.A.N., spol. s. r. o.

tel.: 281 932 598

e-mail: manpraha@manpraha.cz