Vysoké pokuty za nezveřejnění účetní závěrky hrozí i SVJ

Přestože Zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb. stanovuje povinnost zveřejňovat účetní závěrku i Společenstvím vlastníků jednotek již delší dobu, stále mnoho SVJ tuto povinnost neplní.

Zákon o účetnictví, účinný od 1.1.2016, stanovil termíny pro zveřejnění následovně:

  • účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, uloží SVJ do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016,
  • účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2015, uloží SVJ do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.,

V případě nesplnění této povinnost může být uložena pořádková pokuta až 100.000,- Kč. Při opakovaném porušení této povinnosti může soud dokonce zahájit řízení o zrušení zapsané osoby.

 

 Zveřejnění závěrky

Při přebírání účetnictví nových klientů i v letošním roce se velmi často setkávám s tím, že ve Sbírce listin Obchodního soudu nemá společenství zveřejněnou závěrku ani za jedno účetní období a obvykle o této povinnosti ani neví. Za zveřejnění závěrky nese plnou odpovědnost statutární orgán společenství, obvykle tedy výbor. Přestože pokutu by soud vyměřil společenství, shromáždění může rozhodnout o následném vymáhání po členech výboru.

Účetní závěrky jsou dostupné ve sbírce listin na www.justice.cz po zadání IČ společenství.

Pokud jste naším klientem, nemusíte se o zveřejnění starat.
Tuto zákonnou povinnost plníme pro naše klienty pravidelně, bez nutnosti jejich součinnosti.

Článek zveřejněn 25. 7. 2017