Účetnictví společenství vlastníků

Účetnictví společenství vlastníků se řídí vyhláškou číslo 504/2002 Sb. Společenství vlastníků není založeno za účelem dosažení zisku, proto obvykle dosahuje nulového hospodářského výsledku, ve výjimečných případech kladného nebo záporného hospodářského výsledku.

Co vše se v účetnictví řeší?

Přestože společenství nemá běžně povinnost podávat přiznání k dani z příjmu právnických osob, je potřeba jeho zpracování věnovat dostatečnou pozornost, neboť výsledky účetnictví jsou výchozím podkladem pro zpracování vyúčtování záloh jednotlivým vlastníkům.

V případě, že společenství pronajímá společnou část domu, např. střechu, kočárkárnu apod., jsou tyto příjmy z pronájmu příjmem jednotlivých vlastníků ve výši odpovídající velikosti vlastnického podílu. Pro řádné zdanění příjmů jednotlivými vlastníky je společenství povinno vystavit potvrzení o těchto příjmech.

Je pochopitelné, že ani členové výboru, ani členové společenství nebo kontrolní komise nemohou být odborníky v účetnictví a daňových otázkách. Z tohoto důvodu je potřeba svěřit účetnictví společenství specializované účetní firmě, která se danou problematikou běžně zabývá.