SVJ a nový Občanský zákoník

Od 1.1.2014 je provoz společenství vlastníků a spoluvlastnických vztahů zakotven v novém Občanském zákoníku (dále jen NOZ).

NOZ má mnoho doprovodných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Pro společenství vlastníků jsou nejdůležitějšími dokumenty zákon 67/2013 Sb., vyhláška 269/2015 Sb. a nařízení vlády 366/2013 Sb. Právní úprava je obsažena v mnoha předpisech a neustále dochází k jejich novelám.

Bohužel není výjimkou, že se některé předpisy vzájemně nedoplňují, ale v mnoha případech si spíše odporují – v tomto případě je potřeba zvážit, která právní úprava má být použita. V těchto otázkách pomáhá obvykle zkušený správce, který se problematikou v rámci své činnosti zabývá. Pokud společenství nevyužívá služeb správcovské firmy, bývá nuceno vyhledat pomoc advokáta, což bývá zpravidla finančně nákladné.