Připravujeme novou službu – hlídání Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstříkStále častěji se ve své praxi setkáváme s dotazy statutárních zástupců bytových družstev a společenství vlastníků týkajících se problémů s neplatiči. Je jen málo domů, kde problémy s neplatiči nemají, nebo neřešily tyto otázky v minulosti. Občanský zákoník platný od 1. 1. 2014 přinesl v této oblasti významnou změnu, díky které mohou za neuhrazené pohledávky vlastníků/družstevníků zaplatit členové statutárního orgánu.

Je důležité mít stále přehled

Přestože na tuto změnu zákona můžeme mít různé názory, zákon platí a důsledky mohou dosahovat extrémních rozměrů. Členové statutárních orgánů bytových družstev a společenství vlastníků jednotek jsou povinni udělat vše pro vymožení pohledávek. Zní to sice vcelku jednoduše, ale málo kdo si uvědomuje, že to znamená např. pravidelně kontrolovat Katastr nemovitostí a Insolvenční rejstřík a tím hlídat, zda se v některém z rejstříků neobjeví zápis exekuce, či insolvence.

Pokud se tak stane, plynou velmi krátké lhůty pro přihlášení pohledávek družstva, popř. společenství vlastníků jednotek. Pokud se statutárnímu orgánu nepodaří přihlásit pohledávky včas a družstvo/společenství vlastníků nedostane své peníze, může členská schůze/shromáždění vlastníků vymáhat plnou škodu na členech svých statutárních orgánů.

Nutno připomenout, že členové statutárních orgánů ručí celým svým majetkem. Koho by napadlo, že členové statutárních orgánů mají uzavřené pojištění odpovědnosti, takže se jim nemůže nic stát, musíme bohužel oponovat. Pojišťovna by nepřihlášení pohledávek klasifikovala jako nečinnost, na kterou se tento druh pojištění nevztahuje.

Služba Hlídání Katastru nemovitostí a Insolvenčního rejstříku

Před několika lety jsme pro své klienty zřídili službu hlídání Katastru nemovitosti. Praxe bohužel ukazuje, že se do Katastru nemovitostí nepropisují insolvence spolehlivě a včas a je tedy nutné hlídat i Insolvenční rejstřík. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit své služby i o hlídání Insolvenčního rejstříku. Spuštění nové služby a zveřejnění detailních podmínek a popisu fungování plánujeme již v průběhu tohoto měsíce.

Doufáme, že se Vám služba hlídání Insolvenčního rejstříku bude líbit a zjednoduší práci všem členům statutárních orgánů.

 

Článek zveřejněn 6. 9. 2017