Povinnosti představenstva družstva

Členům představenstva bytového družstva zákon, resp. stanovy družstva, udělují mnoho povinností.  Jednou z nich je například to, že představenstvo musí hospodařit s péčí řádného hospodáře. Pojem péče řádného hospodáře lze chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony týkající se obchodní společnosti odpovědně a svědomitě a stejným způsobem pečuje o její majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní.

 Co musí představenstvo družstva řešit?

U bytového družstva si lze tento pojem vysvětlit i tak, že by představenstvo mělo včas a důsledně řešit:

  • problémy s neplatiči,
  • předkládat návrhy na změnu výše nájemného členské schůzi,
  • a optimalizovat náklady družstva.

Další důležitou povinností je svolání členské schůze a to v pravidelném intervalu min. 1x do roka, řídit se pokyny členské schůze, stanovami a dalšími platnými předpisy.

 

Představenstvo také ručí za řádné a včasné provedení účetní závěrky a její zveřejnění ve sbírce listin obchodního rejstříku. V případě, že dům nemá sjednánu smlouvu o správě domu, odpovídá představenstvo také za běžný chod domu, provedení pravidelných revizí a odstranění závad z těchto revizí.