Jak změnit správce?

Nejste spokojeni se svým stávajícím správcem? Jednoduše přejděte k nám. Co musíte udělat?

1 Vypovězte stávající smlouvu o správě.

2 Projednejte na shromáždění vlastníků (čl. schůzi) změnu osoby správce.

3 Domluvte se stávajícím správcem způsob převzetí:

  • technické dokumentace k domu,
  • revizních zpráv,
  • účetnictví,
  • dalších důležitých dokladů spojených s vaším domem.
Pomůžeme s přejímkou výše uvedených dokladů.

 Pomůžeme vám s další administrativou jako:

  • s přepracováním smluv s dodavateli energií a služeb,
  • se změnou zasílání obchodní korespondence.