Fond oprav společenství vlastníků

Fond oprav je běžně používaný výraz mezi vlastníky, zákon však používá termín „příspěvky na správu domu“, můžeme se setkat i s pojmem „dlouhodobá záloha na opravy a udržování domu a pozemku“. V tomto článku budeme používat zažitý výraz fond oprav.

Výši příspěvku do fondu oprav schvaluje vždy shromáždění. Nový Občanský zákoník umožňuje vybírat příspěvky do fondu oprav v jiném poměru, než podle velikosti spoluvlastnických podílů. Pokud chce společenství této možnosti využít, musí být způsob přispívání do fondu oprav a jeho čerpání zakotven přímo ve stanovách. Nově je také možné vybírat příspěvky do fondu oprav za společné části domu ve výhradním užívání vlastníků konkrétní jednotky, typicky se jedná např. o lodžie nebo balkony přístupné pouze z bytu.

Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost fond oprav ke dni účinnosti převodu vypořádat. Zůstatek tak přechází na nového vlastníka.