Datová schránka společenství vlastníků

Společenství nemá ze zákona povinnost zřizovat datovou schránku, může však o její zřízení zažádat. Přístup do schránky je Ministerstvem udělen výhradně statutárním zástupcům, tzn. obvykle členům výboru, případně může výbor udělit přístup jakékoli jiné osobě.

Datová schránka  slouží pro komunikaci hlavně se státními úřady a institucemi. Pokud má společenství datovou schránku zřízenu, je důležité pečlivě hlídat příchozí zprávy, neboť většina dokumentů se považuje za doručené po několika dnech i v případě, že si dokumenty z datové schránky nikdo nevyzvedne.

Společenství, které má datovou schránku zřízenu, je také povinné komunikovat s úřady elektronickou formou prostřednictvím datové schránky, např. zasílat vyúčtování daní, zasílat daňová přiznání apod.