Datová schránka družstva

Od roku 2009 má každé bytové družstvo zřízenu datovou schránku, kterou zřizuje Ministerstvo vnitra. Přístup do datové schránky je Ministerstvem udělen výhradně statutárním zástupcům, tzn. obvykle představenstvu bytového družstva, případně může představenstvo udělit přístup jakékoli jiné osobě.

Kontrola datové schránky

Datová schránka slouží pro komunikaci hlavně se státními úřady a institucemi. Je důležité pečlivě hlídat příchozí zprávy, neboť většina dokumentů se považuje za doručené po několika dnech i v případě, že si dokumenty z datové schránky nikdo nevyzvedne. Bytové družstvo je také povinné komunikovat s úřady elektronickou formou prostřednictvím datové schránky, např. zasílat vyúčtování daní, zasílat daňová přiznání apod.