Co pro vás uděláme?

Starost o nemovitost je náročná aktivita zahrnující celou řadu činností jako je účetnictví, opravy a udržovací práce, ekonomické a administrativní činnosti a také zajištění provozuschopného domu. Nemusíte být na všechno sami. Naše společnost se může postarat o kompletní správu nebo si můžete služby, se kterými chcete pomoci, poskládat sami.

Zařídíme za vás

Provozuschopnost domu

Běžné opravy a udržovací práce

Kvalitní
účetní práce

Administrativní a ekonomické práce

 
 

Zajistíme provozuschopnost domu

 • Povinné prohlídky a kontroly požární ochrany,
 • servis a udržování výtahů,
 • dodávku tepla a ohřev teplé vody,
 • povinné předepsané kontroly, prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, výtahy),
 • dodávku vody, odvod srážkových a odpadních vod,
 • sjednání četnosti svozu domovního odpadu,
 • úklid společných částí domu,
 • dodávku elektrické energie ve společných prostorách domu.

 

 

Běžné opravy a udržovací práce

 • Základní péči o zeleň,
 • drobné řemeslné práce – zámečnické, zednické, elektrikářské, instalatérské, topenářské ap.
 • vyklízecí práce ve společných prostorách domu,
 • úklid venkovních prostor náležejících k domu (chodníky, dvory, průjezdy apod.).

 

 

Účetní práce

 • Mzdová a personální agenda,
 • vedení podvojného účetnictví,
 • zpracování účetní závěrky a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob,
 • evidence výdajů na opravu a údržbu, další služby,
 • vyúčtování srážkové daně a zálohové daně z mezd a odměn včetně zpracování výkazů pro finanční úřad.
 

Ekonomické a administrativní práce

 • Kontrola měsíčních plateb za byty,
 • evidence plateb,
 • výpočet úroků z prodlení, informace o platbách,
 • vypracování předpisů příspěvku do fondu oprav a záloh na služby vždy při každé změně pro jednotlivé byty,
 

Co pro vás uděláme navíc?

 • Vypracujeme nájemní smlouvy,
 • vypracujeme doklady pro orgány státní správy (např. statistické sledování, různé výkaznictví apod.),
 • zajistíme podklady pro likvidaci pojistných událostí a jejich vyřízení,
 • aktualizujeme a archivujeme technickou dokumentaci domu,
 • vedeme obchodní korespondenci jménem klienta,
 • vyřídíme různé pochůzky související s agendou (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, banka apod.),
 • připojíme všechny Vaše vlastníky/družstevníky k našemu zákaznickému centru Správce24.
 

Zákaznické centrum Správce24
je pro klienty zdarma!

Ceny vždy víte předem

Veškeré vámi vybrané služby jsou součástí běžného měsíčního poplatku a jsou i součástí příkazní smlouvy. Součástí ceny nejsou pouze poštovní poplatky (zákazníkům účtujeme pouze skutečně odeslané poštovní zásilky) a předem neobjednané mimořádné služby (např. zápis výboru společenství do Obchodního rejstříku apod.). Ceny za tyto mimořádné služby jsou zákazníkovi vždy sděleny předem a zákazník se má tak možnost rozhodnout, zda námi nabízené služby využije.